Nyereményjáték szabályzat

“DUBAI EXPO 2020 Nyereményjáték”

 1. Az OPTEN Informatikai Kft. (székhely 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet, cégjegyzékszáma: 01 09 367756, adószáma: 12012187-2-41) megbízza a „DUBAI EXPO 2020 Nyereményjáték” nyereményjáték teljes körű lebonyolításával és a nyeremény nyertes pályázóhoz való eljuttatásával a Market Leader Kft-t (székhely 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em., cégjegyzékszáma: 01 09 341481, adószáma: 26357113-2-41), továbbiakban: „Szervező”. A Szervező által szervezett, Facebook és LinkedIn oldalakon hirdetésként és bejegyzésként is elérhető “DUBAI EXPO 2020 Nyereményjáték” nyereményjátékban (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 2. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személy (továbbiakban:”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja. Kivétel a megbízó és a szervező vállalkozások munkavállalói és azok közeli hozzátartozói.
 1. A Pályázat 2021.11.15. 00:00-től 2021.12.15. 24:00-ig tart.

A Pályázatban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook és LinkedIn regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek.

 1. A szervező 2 alkalommal sorsol 2021.12.16-én az Opten LinkedIn profilját 2021.11.15 és 2021.12.15 között bekövető, valamint a www.optennyeremenyjatek.hu weboldalon feltett kérdésekre helyes válaszokat beküldő pályázók közt 2 db 2 fő részére szóló utazási lehetőséget Dubai-ba a 2020-as világkiállításra. (továbbiakban: „Nyertes”).
  Eredményhirdetés időpontja: 2021.12.16
 1. A Pályázat és a kiválasztás menete: A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a Pályázó az Opten LinkedIn oldalát 2021.11.15. és 2021.12.15 között kövesse be, vagy a www.optennyeremenyjatek.hu oldalon feltett három kérdésre helyes választ küldjön be. A szervező a pályázók közt véletlenszerűen fog sorsolni.
 1. Nyeremények:
  2 darab 2 fő részére szóló utazás Dubaiba a 2020 világkiállításra. A nyeremény tartalmazza:
 • 2×2 fő részére, 4 éjszaka szállás
 • Repülőjegyet, illetéket
 • Kétirányú reptéri transzfer
 • Szállás városi, négy csillagos szállodában, reggelivel 
 • Modern Dubai városnézését magyar idegenvezetéssel
 • Expo belépőjegyet
 • Helyi magyar asszisztenciát
 • Felhasználható az expo végéig (2022. március 31.)
 • Az expo belépőjeggyel a teljes kiállítóterületen szabadon mozoghatnak (a nyereményjáték indulása napján a belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív teszt vagy oltási igazolás szükséges)

A játék Nyertese felveszi a Szervezővel kapcsolatot e-mailben és a pontos nyeremény átadást egyeztetik egymással elektronikus levélben. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

 1. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak, jogszabályoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést Pályázó részére nem küld. A Játékos a nyilvánosságra hozatalhoz a Játékszabály elfogadásával hozzájárul.
 1. A Nyertes a Nyereményt postai kiszállítással kapja meg az adatai megadásától számított 1 hónapon belül, egy Magyarországon belüli lakcímre.
 1. A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatóak át és másra sem ruházhatók át.
 1. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázó által megadott e-mailben megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/
  hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza.
 2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A nyeremény átadását követően, a résztvevők adatai törlésre kerülnek. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: https://www.optennyeremenyjatek.hu/kapcsolat Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken elérhető: https://www.optennyeremenyjatek.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 3. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, azzal kapcsolatban, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, a Szervező jogosult e Játékost a Pályázatból egyoldalúan kizárni.
 4. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az Opten Facebook oldalán: https://www.facebook.com/
  OptenInformatikaiKft/ illetve az https://optennyeremenyjatek.hu/ oldalon.
 5. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az e-mailben történő megkeresésre 1 héten belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve a Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 6. Facebook rendelkezési záradék: A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 7. A Szabályzatra, a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 8. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására. A megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a https://www.facebook.com/
  OptenInformatikaiKft/ oldalon, illetve az https://optennyeremenyjatek.hu/ oldalon.


Kövessen minket!

A nyereményjátékot a Market Leader Kft. rendezi.

Opten Nyereményjáték